กพ.024 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกแขน

รายละเอียด

กพ.024 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกแขน ขนาดกว้าง 80 ยาว 120 สูง 180 ชม.