กพ.037 เครื่องบริหารหัวไหล่และสะโพกแบบเดี่ยว

รายละเอียด

กพ.037  เครื่องบริหารหัวไหล่และสะโพกแบบเดี่ยว ขนาดกว้าง 100 ยาว 100 สูง 140 ชม.