กพ.059 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนแบบดันยกตัว 4 สถานี

รายละเอียด

กพ.059 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนแบบดันยกตัว 4 สถานี ขนาดกว้าง 120 ยาว 120 สูง 180 ชม.