กพ.072 เครื่องบริหารแขนข้อเข่าแบบดึงยกตัว

รายละเอียด

กพ.072 เครื่องบริหารแขนข้อเข่าแบบดึงยกตัว  ขนาด กว้าง 100 ยาว 120 สูง 160 ชม.