กพ.073 เครื่องซิพอัทบริหารหน้าท้องข้อเข่าแบบงัดตุ้มน้ำหนัก

รายละเอียด

กพ.073 เครื่องซิพอัทบริหารหน้าท้องข้อเข่าแบบงัดตุ้มน้ำหนัก