กพ.60 เครื่องบริหารข้อเข่าแบบยันยกตัว

รายละเอียด

กพ.60 เครื่องบริหารข้อเข่าแบบยันยกตัว ขนาดกว้าง 100 ยาว 100 สูง 100 ชม.